WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Cô nàng lesbian đẹp trai, nam tính hơn cả đàn ông!

Cô nàng lesbian đẹp trai, nam tính hơn cả đàn ông!
- Trong cộng đồng LGBT ở Trung Quốc, cô gái của chúng ta gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp trung tính, cực menly thế nên rất nhiều người nhầm lẫn là ...