WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Mở rộng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS

Mở rộng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS
- UBND tỉnh vừa có công văn về việc mở rộng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nhiễm HIV/AIDS. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối ...