WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Ngày Phụ nữ Việt Nam, đừng quên những người phụ nữ này!

Ngày Phụ nữ Việt Nam, đừng quên những người phụ nữ này!
- Tại Việt Nam, trong hơn 5 năm trở lại đây, cộng đồng LGBT đã và đang nhận được cái nhìn tích cực hơn từ xã hội. Nhiều hoạt động của cộng đồng ...