WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Trung Quốc bán dụng cụ xét nghiệm HIV trong trường đại học

Trung Quốc bán dụng cụ xét nghiệm HIV trong trường đại học
- Theo Chương trình Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), có hơn một nửa triệu người sống chung với căn bệnh này ở Trung Quốc. Tỷ lệ lây nhiễm ở ...