WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Lâm Chi Khanh chia sẻ những góc khuất đời tư

Lâm Chi Khanh chia sẻ những góc khuất đời tư
- Tại buổi talkshow 'Góc nhìn đa chiều của cộng đồng LGBT tại Việt Nam' diễn ra vào ngày 25/11, lần đầu tiên nữ ca sĩ chuyển giới tâm sự những điều ...