WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Thúc đẩy đưa quyền chuyển đổi giới tính vào cuộc sống

Thúc đẩy đưa quyền chuyển đổi giới tính vào cuộc sống
- Ông Lương Thế Huy, Giám đốc Chương trình Quyền của nhóm người đồng tính, song giới, chuyển giới, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi ...