WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

Tử vong do nhiễm khuẩn liên cầu lợn tăng mạnh

Tử vong do nhiễm khuẩn liên cầu lợn tăng mạnh
- Theo ông Phu, thời gian vừa qua, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm, số ca mắc và tử vong do bệnh liên cầu khuẩn tăng mạnh so với ngày thường, ...