WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Số người nhiễm HIV có chiều hướng tăng

Số người nhiễm HIV có chiều hướng tăng
- Đối tượng nhiễm HIV chủ yếu ở độ tuổi 20-39, và chủ yếu là nam giới chiếm tỷ lệ cao. Số người chuyển sang giai đoạn AIDS là 94 người. Đến nay có ...