WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

Youtube sẽ phải 'mở khóa' với cộng đồng LGBT

Youtube sẽ phải 'mở khóa' với cộng đồng LGBT
- Nội dung chính của video mang tựa đề Her Vows (tạm dịch: Lời thề ước) là cảnh hai người phụ nữ mặc đồ cưới đang cười và ...