WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Tân Tổng thống Pháp bàn chuyện đồng tính với ông Putin

Tân Tổng thống Pháp bàn chuyện đồng tính với ông Putin
- Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thẳng thắn bàn luận về quyền của cộng đồng LGBT và vấn đề người đồng tính ở Chechnya trong cuộc gặp ...