WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Đại dịch HIV đang tàn phá nước Nga?

Đại dịch HIV đang tàn phá nước Nga?
- Theo đánh giá của chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên Hiệp Quốc, Nga có tỉ lệ ca nhiễm HIV cao thứ 3 thế giới trong năm 2015, chỉ sau ...