WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Cờ sắc cầu vồng LGBT được thêm hai sọc đen và nâu

Cờ sắc cầu vồng LGBT được thêm hai sọc đen và nâu
- Trang mạng Advocate trích lời bà Amber Hikes, người đứng đầu văn phòng LGBT ở Philadelphia, nói rằng, chấp thuận quyết định thêm hai sọc vào lá ...