WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Thần tượng âm nhạc nhí' Greyson Chance công khai đồng tính

Thần tượng âm nhạc nhí' Greyson Chance công khai đồng tính
- Greyson Chance đã đăng tải một bức tâm thư lên trang mạng xã hội Instagram kèm theo lá cờ sáu sắc, biểu tượng của cộng đồng LGBT (đồng tính, ...